Natječaji

Javni natječaj za financiranje udruga u kulturi za 2016. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Strizivojna u području kulture za 2016. godinu

 

(1) Općina Strizivojna, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju kulture na području Općine Strizivojna

 

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 34.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 25.000,00 kuna.

(3) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 60 dana, a završava 30. travnja 2016. godine.

(4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

(5) Prijavu projekta/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja ima sjedište na području Općine Strizivojna, koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Strizivojna, kao davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

(6) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA STRIZIVOJNA
BRAĆE RADIĆA 172
31410 STRIZIVOJNA

uz napomenu: “Prijava na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Strizivojna u području kulture za 2016. godinu”

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

 

Načelnik

Mijo Raguž

POPRATNI DOKUMENTI

Obrazac za prijavu na javni natječaj na području kulture

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac B3

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *