Natječaji

Natječaj za dodjelu studentskih i učeničkih kredita

Temeljem članka 9. i 10. Pravilnika o kreditiranju učenika i studenata U.O. Fonda za kreditiranje učenika i studenata Općine Strizivojna raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih i učeničkih kredita

 1. 3 učenička kredita u iznosu od 350,00 kuna
  8 učeničkih kredita u iznosu po 500,00 kuna
 2. Zahtjev za dodjelu kredita podnosi se U.O. Fond za kreditiranje učenika i studenata Općine Strizivojna, Braće Radića 172
 3. Krediti će se dodjeljivati prema kriterijima pravilnika o kreditima učenika i studenata na području Općine Strizivojna
  Vrednuje se: Uspjeh u obrazovanju, socijalni status, materijalni status, posebni kriteriji
  Kredit se može dodijeliti samo kandidatima sa područja Općine Strizivojna
 4. Kandidati za dodjelu kredita trebaju dostaviti
  • Potvrdu o mjestu stalnog prebivanja
  • Svjedodžbu VIII razreda osnovne škole za učenike (novi korisnici)
  • Svjedodžbu završenog razreda SS za učenike (stari korisnici)
  • Svjedodžbu završnog razreda za studente (novi korisnici)
  • Prijepis ocjena za studente (stari korisnici)
  • Potvrdu o upisu u školsku godinu 2017./2018.
  • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu
  • Zamolbu naslovljenu na U.O. Fonda i prijepis OIB-a
  • Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima (županijska, državna, međunarodna)
  • Dokaz o socijalnom statusu (dijete bez roditelja, samohranih roditelja ili iz obitelji sa troje i više djece)
  • Dokaz o materijalnom statusu:
   • prosjek primanja u zadnjih šest (6) mjeseci
   • potvrde o prihodu od strane porezne uprave za sve članove domaćinstva
   • zadnji ček mirovine
   • potvrda o prihodima od imovine (zemlja, najam kuća, vikendica)
   • potvrda o ostalim prihodima
  • Dokaz o posebnim kriterijima:
   • dijete poginulog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rada
   • dijete invalida Domovinskog rata
   • kandidat koji upisuje deficitarno zanimanje
 5. Dokaz o ispunjenim obvezama prema Općini Strizivojna
 6. Vrijeme trajanja natječaja je 15 dana od objave na oglasnoj ploči Općine Strizivojna
 7. Korisnik kredita o pravima i obvezama može dobiti detaljne obavijesti u Općini Strizivojna

 

Strizivojna, 13. listopada 2017 .

Predsjednik Upravnog odbora
Fonda za kreditiranje učenika i studenata
Općine Strizivojna

Marija Jurić

PRILOZI

Izvorni tekst natječaja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.