Natječaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

25 STUDENTSKIH STIPENDIJA U IZNOSU PO 600,00 KUNA

ZAHJEV ZA DODJELU STIPENDIJA PODNOSI SE POVJERENSTVU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA, B.RADIĆA 172, 31410 STRIZIVOJNA

STIPEDNIJE ĆE SE DODJELJIVATI PREMA KRITERIJIMA ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA „SLUŽBENI GLASNIK“ OPĆINE STRIZIVOJNA BR.2/20

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, redovni studenti:
– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju prebivalište na području Općine Strizivojna,
– koji tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
– koji u protekloj godini obrazovanja imaju najmanji ostvareni prosjek ocjena od 3.5
– studentima prve godine uzima se prosjek ocjena prethodne četiri godine školovanja (zaokružen na dvije decimale), što daje broj bodova,
– koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po nekoj drugoj osnovi.

Dodjela stipendija vrši se na temelju uspjeha u školovanju.

Prosječna ocjena
na visokom učilištu Bodovi
4,91-5,00 29
4,81-4,90 27
4,71-4,80 25
4,61-4,70 23
4,51-4,60 21
4,41-4,50 19
4,31-4,40 17
4,21-4,30 15
4,11-4,20 13
4,01-4,10 11
3,91-4,00 9
3,81-3,90 7
3,71-3,80 5
3,61-3,70 3
3,50-3,60 1

Ako na listama dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost se daje kandidatu s nižim prihodima po članu obitelji.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Strizivojna, Povjerenstvo je dužno objaviti na oglasnoj ploči Općine Strizivojna u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije.

Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od dana objave liste podnijeti prigovor Povjerenstvu, koje je dužno odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.
Odluka Povjerenstva je konačna.

Na temelju konačne liste o dodjeli studentske stipendije, Općinski načelnik i korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog studija i odnosi se na jednu akademsku godinu.
Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju kriteriji utvrđeni ovom Odlukom.

4. KANDIDATI ZA DODJELU STIPENDIJA TREBAJU DOSTAVITI
– Potvrdu o mjestu stalnog prebivanja
– Svjedodžbe razreda srednje škole za studente prve godine
– Prijepis ocjena za studente, osim za studente 1. godine
– Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2019./2020.
– Izjavu o zajedničkom domaćinstvu
– Zamolbu naslovljenu na Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Strizivojna i prijepis OIB-a
– Dokaz o materijalnom statusu:
– Prosjek primanja u zadnjih šest (6) mjeseci
– potvrde o prihodu od strane porezne uprave za sve članove domaćinstva
-zadnji ček mirovine
-potvrda o prihodima od imovine (zemlja, najam kuća, vikendica )
-potvrda o ostalim prihodima

5. Dokaz o ispunjenim obvezama prema općini Strizivojna

6. Vrijeme trajanja natječaja je 15 dana od objave oglasnoj ploči Općine
Strizivojna

7. Korisnik stipendije o pravima i obvezama može dobiti detaljne obavijesti u Općini Strizivojna

Predsjednik Povjerenstva

Marija Jurić, v.r.

PRILOZI

studentske stipendije 2020.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.