Obavijesti

Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Strizivojna

Tvrtka Pestrid d.o.o, Bilje, za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Strizivojna u periodu od
01.10. do 12.10.2021.

Obavijest_deratizacija_Općina Strizivojna