Natječaji

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja – administrativni tajnik

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja održati će se u četvrtak, 06. prosinca 2018. godine s početkom u 16,00 sati, na adresi Strizivojna, Braće Radića 172, prostorija vijećnice Općine Strizivojna.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja objavljenog dana 15. studenog 2018. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Strizivojna, za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Strizivojna u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

  • ADMINISTRATIVNI TAJNIK – 1 izvršitelj/ica

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

 

Pravila testiranja:

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.
Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima
  • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10 za pisano testiranje i 1 do 10 bodova za intervju.

Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju pozvat će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Nakon provedenog postupka testiranja utvrđuje se rang-lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i intervjuu.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. USTAV RH („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
  2. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU („Narodne novine“, broj 7/09)
  3. STATUT OPĆINE STRIZIVOJNA „Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 1/18

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Predsjednik Povjerenstva

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.