Obavijesti Vijesti

OBAVIJEST-proglašeno stanje prirodne nepogode – suša

Župan Osječko-baranjske županije je dana 5. rujna 2022. godine
proglasio stanje prirodne nepogode – suše na području Osječko-baranjske
županije za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi,
ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.
Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koje imaju štetu uzrokovanu
prirodnom nepogodom – SUŠOM  na području općine Strizivojna za
sljedeće kulture:
– kukuruz
– suncokret
– soja
– šećerna repa
– lucerna
da, sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)  izvrše prijavu štete najkasnije u
roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode,
odnosno zaključno s 13. rujnom 2022. godine.
Naknadne prijave neće se uzimati u obzir.
Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, u zgradi Općine Strizivojna, Braće
Radića 172.
Obrazac prijave nalazi se u prilogu, a možete ga preuzeti u Općini Strizivojna

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:
– Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2022. godinu, izdanog od agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i
List B ili presliku Obrasca ARKOD zapisnika
– Osobnu iskaznicu podnositelja prijave (na uvid)
– Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (preuzima se u Općini Strizivojna ili dolje ispod teksta)
– Izjava PN 2 (preuzima se u Općini Strizivojna ili dolje ispod teksta)
– Po potrebi i dodatnu dokumentaciju

PRILOZI

OBRAZAC-PRIJAVE_PN

Privola-obrazac_05.09.2022.

Izjava_PN_2