Obavijesti

PRIJEDLOG liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2023./ 2024. godinu

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

 

KLASA: 604-01/23-01/2

URBROJ: 2158-37-01-23-14

Strizivojna, 11.12.2023. godine

 

Temeljem članka 7. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 2/20 i 9/20) utvrđuje se

 

PRIJEDLOG

 

liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2023./ 2024. godinu

 

 1. Barbara Milinović 4,474
 2. Marina Šarac 4,042
 3. Zvonimir Degmečić 4,0175
 4. Marija Kločkov 3,964
 5. Tomislava Jelavić 3,857
 6. Klaudija Cuvaj 3,8125
 7. Josip Sitar 3,733
 8. Martina Tomić 3,629
 9. Kovačević Elena 3,500
 10. Hrvoje Ljoljo 3,455
 11. Roko Mandarić 3,455

 

 

Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od dana objave liste podnijeti prigovor Povjerenstvu, koje je dužno odlučiti o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

 

Odluka Povjerenstva je konačna.

 

Predsjednica Povjerenstva

 

Ivana Rendulić, mag.prim.educ.