Natječaji

Obavijest i upute kandidatima

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna, na radno mjesto administrativni tajnik, objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 104/18 od 28.11.2018. godine, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, te se daju obavijest i upute kandidatima: 1. Opis poslova Izrađuje zapisnike i akte sa sjednica Općinskog vijeća i […]

Natječaji

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja – administrativni tajnik

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja održati će se u četvrtak, 06. prosinca 2018. godine s početkom u 16,00 sati, na adresi Strizivojna, Braće Radića 172, prostorija vijećnice Općine Strizivojna. Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja objavljenog dana 15. studenog […]

Natječaji

Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za stručno osposobljavanje

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (Javni natječaj za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Strizivojna, KLASA: 112-06/18-01/3; URBROJ: 2121/08-03-03/1-18-1, objavljenog dana 15. studenog 2018. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) obavještava da formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati (isti imaju pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti): Barbara Ivanetić […]

Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – administrativni tajnik

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18) i Planom prijma u službu u Općinu Strizivojna za 2018. godinu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni […]

Udruge

Natječaj za prijavu projekata udruga za Božićni sajam 2018. godine

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna Božićni sajam 2018. godine I. Predmet Natječaja Članak 1. Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata udruga […]

Natječaji

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna za 2018. godinu KLASA: 112-09/17-01/10, URBROJ: 2121/08-02-17-1 od 29. prosinca 2017. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine […]

Gospodarenje otpadom

Započela provedba projekta “Gospodarim otpadom”

Prvi radni sastanak za provedbu projekta „Gospodarim otpadom“ održan je 9. studenog 2018. godine. Na sastanku su se sreli predstavnici općina u kojima se provodi projekt, a to su: Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Viškovci i Vuka. Projekt se sufinancira iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ciljane skupine su predškolska i školska […]

Komunalna djelatnost

Radovi na groblju

Protekla dva mjeseca Općina Strizivojna uređivala je komunalnu infrastrukturu na groblju Kraljevo. Ove godine uložilo se u izgradnju staze, završetak ograde, dovod vode i ugradnja dvije nove slavine, provučeni su kablovi za rasvjetu, uređena je kapelica, te zasađeno cvijeće i grmovi oko centralnog križa i ispred kapelice. Radovi su uspješno završeni prije predstojećih blagdana Svih […]

Erasmus+ Odgoj i obrazovanje

Učenici i nastavnici iz OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna u Danskoj u sklopu Erasmus+ projekt.

U vremenu od 22. rujna do 29. rujna 2018. učenici i nastavnici iz OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna posjetili su mjesto Svendborg u Danskoj u sklopu Erasmus+ projekta. Domaćin ove mobilnosti bila je Haahrs škola iz Svendborga. Ova mobilnosti je samo još jedna u nizu mobilnosti koja je planirana u sklopu dvogodišnjeg Erasmus+ projekta. U […]