Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3”

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 112-02/22-01/3

UR.BROJ: 2158-37-02-23-10

Strizivojna, 16. siječnja 2023. godine

 

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0084. od 23.12.2022. godine te članka 46. Statuta Općine Strizivojna (“Službeni glasnik“ Općine Strizivojna 1/21.), općinski načelnik Općine Strizivojna objavljuje

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI – program zapošljavanja žena” “ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ”

 

Članak 1.

Poništava se natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Strizivojna za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom objavljenog dana 23.12.2022. godine na mrežnoj stranici Općine Strizivojna www.strizivojna.hr i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Članak 2.

Odluka o poništenju bit će objavljena na mrežnoj stranici Općine Strizivojna www.strizivojna.hr i oglasnoj ploči Općine Strizivojna, a stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag. educ.hist.

 

 

PRILOZI:

Ovjerena Odluka o poništenju javnog natječaja