Obavijesti

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU SECAP – Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

 

 

        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA STRIZIVOJNA

 

KLASA: 351-01/23-01/2

URBROJ: 2158-37-02-23-1

Strizivojna, 12. srpnja 2023.

 

PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU

                     SECAP – Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15 i 69/22) Općina Strizivojna provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama, putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama.

Svrha donošenja ovog Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu SECAP) Općine Strizivojna dio je energetske i klimatske politike jedinice lokalne samouprave s ciljem energetske tranzicije u nisko ugljično društvo otporno na klimatsku krizu.

SECAP donosi dvije odvojene grupe mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama koje mogu biti i komplementarne.

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: opcina@strizivojna.hr  ili osobno u Pisarnicu Općine Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 28. srpnja 2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Strizivojna će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Općinskom vijeću.

PRILOZI:

Obrazac 

SECAP-Akcijski-plan-za-energetski-i-klimatski-odrzivi-razvoj-opcina-Podcrkavlje-Semeljci-Strizivojna-Trnava-Viskovci