Projekti Vijesti

Predavanje Centra za socijalnu skrb u sklopu projekta “Vrijeme je za društvo”

LAG „Strossmayer“ Đakovo na području Općine Strizivojna provodi projekt „Vrijeme je za društvo“, 2. godina provođenja projekta, financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Jedna od projektnih aktivnosti je osvješćivanje i informiranje javnosti o pravima starijih osoba i prevenciji zlouporabe Ugovora od dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju. U petak 13.05.2022. godine je održano predavanje […]

Obavijesti

Strizivojna-Bilješke uz financijska izvješća-2021 STRIZIVOJNA OBRASCI 1-3-21 STRIZIVOJNA OBRASCI 1-9-21 STRIZIVOJNA KONSOLIDIRANI 1-12-21 STRIZIVOJNA KONSOLIDIRANI 1-6-21 Prorac 2021-12-31-ZR Prorac 2021-06-30  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Strizivojna 30.6.2021 Bilješke uz konsolidirani fin. izvještaj -1-12-21 Bilješke uz konsolidirani fin. izvještaj -1-6-21 Izjava_PN_2 Privola-obrazac_05.09.2022. OBRAZAC-PRIJAVE_PN IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA – tablični prikaz Polugodišnje izvješće o provedbi […]

Obavijesti

Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Vlada je u srijedu donijela Odluku o financiranju troškova stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, po kojoj će država do najviše 3600 kuna mjesečno isplaćivati vlasnicima koji svoje nekretnine ustupe za smještaj izbjeglica. Vlada je na sjednici odlučila da će se troškovi plaćati temeljem ugovora o najmu s MUP-om (Ravnateljstvom civilne zaštite) koji će […]

Obavijesti

Poziv za JLS_OBŽ u vezi edukacije o uzimanju uzoraka tla

  Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek zbog velikog interesa poljoprivrednika od 2020. godine ponovno organizira u veljači 2022. četvrti ciklus edukacije o uzimanju uzoraka tla i analizama širom Osječko-baranjske županije. Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke […]

Vijesti

Besplatne pripreme za državnu maturu

Općina Strizivojna i ove godine organizira besplatne pripreme za državnu maturu za sve zainteresirane učenike srednjih škola. Pripreme će obuhvaćati gradivo iz hrvatskog i engleskog jezika te matematike. Molimo sve zainteresirane učenike da se do 31.1.2022. prijave na jedan od sljedećih načina: na službenu e-mail adresu Općine Strizivojna opcina@strizivojna.hr osobnim dolaskom u prostorije Općine, Braće […]

Natječaji

NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2022. godinu iz proračuna Općine Strizivojna

              REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 402-08/22-01/3 URBROJ: 2158-37-03-03/1-22-1 Strizivojna, 17.01.2022. godine   Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje     […]

Natječaji

N A T J E Č A J   ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

           REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA                OPĆINSKO VIJEĆE      Povjerenstvo za dodjelu stipendija KLASA: 604-01/21-01/2 URBROJ: 2121/08-01-21-1 Strizivojna, 28.10.2021. godine   Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje   N A T J E Č […]