Obavijesti

Strizivojna-Bilješke uz financijska izvješća-2021

STRIZIVOJNA OBRASCI 1-3-21

STRIZIVOJNA OBRASCI 1-9-21

STRIZIVOJNA KONSOLIDIRANI 1-12-21

STRIZIVOJNA KONSOLIDIRANI 1-6-21

Prorac 2021-12-31-ZR

Prorac 2021-06-30 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Strizivojna 30.6.2021

Bilješke uz konsolidirani fin. izvještaj -1-12-21

Bilješke uz konsolidirani fin. izvještaj -1-6-21

Izjava_PN_2

Privola-obrazac_05.09.2022.

OBRAZAC-PRIJAVE_PN

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA – tablični prikaz

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Strizivojna 2021. – 2025. za prvu polovicu 2022. godine (1. siječanj – 30. lipanj)