Natječaji

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2017. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2017. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Strizivojna za 2017. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro na području Osječko-baranjske županije čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Strizivojna.

Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području:
1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
3. zaštite okoliša i zdravlja
4. zaštite i promicanja ljudskih prava i sloboda, i građanskih inicijativa
5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
7. poboljšanja kvalitete života starih osoba
8. skrbi o umirovljenicima
9. poboljšanje kvalitete života zajednice
10. promicanje gospodarstva

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 11.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 5.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:
– biti upisane u Registar udruga
– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14)
-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 11. svibnja 2017. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2017.godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Strizivojna, www.strizivojna.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA STRIZIVOJNA
Jedinstveni upravni odjel
Braće Radića 172,
31410 Strizivojna

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2017.godini

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.strizivojna@os.t-com.hr najkasnije do 26. travnja 2017.

 

KLASA: 402-04/17-01/4
URBROJ: 2121/08-03-17-1
Strizivojna, 11.04.2017. godine

 

DOKUMENTACIJA

B9-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Izvješće-o-utrošenim-sredstvima

Nacrt-ugovora

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-za-prijavu

Tekst-natječaja udruge

Upute-za-prijavitelje udruge

B2-Obrazac-proračuna Udruge građana

B3-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *