Natječaji Projekt Zaželi

RADNIK/CA ZA POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Mjesto rada: SATNICA ĐAKOVAČKA, STRIZIVOJNA, SEMELJCI, VIŠKOVCI, OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 12

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Natječaj vrijedi do: 27.12.2022.

Razina obrazovanja:

-Završena osnovna škola

-Srednja škola 3 godine

-Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0298 u okviru otvorenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ,,Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ i članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer“ od 15. ožujka 2018. godine, predsjednica Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer“ dana 21. prosinca 2022. godine raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na programu zapošljavanja žena – Zaželi, faza III, projekt „Korisne za zajednicu“

 

Predsjednica LAG-a ,,Strossmayer“ raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto: „Radnik/ca za pomoć starijim i nemoćnim osobama“, u sklopu projektnih aktivnosti na programu zapošljavanja žena – Zaželi – faza III, projekt „Korisne za zajednicu“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0298, a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0298.

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci Broj radnika koji se traži: 12

Mjesto rada: područje općine Satnice Đakovačke, općine Semeljci, općine Viškovci, općine Strizivojna

 

Opis poslova za radno mjesto „Radnik/ca za pomoć starijim i nemoćnim osobama“:

 • dostava namirnica
 • pomoć u pripremi jednostavnih obroka
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • pomoć pri pranju i glačanju rublja,
 • ostale usluge pomoći u svrhu održavanja čistoće kućanstva
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni i osobnom izgledu
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, vršenje usluge plaćanje računa, dostava pomagala za održavanje zdravstvenog stanja)
 • odlazak u nabavku namirnica
 • pomoć u socijalizaciji
 • pružanje psihosocijalne podrške kroz razgovor i druženje
 • pratnja i pomoć različitim socijalnim

 

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. Zamolbu za posao
 2. Životopis
 3. Preslika isprave o stečenom stupnju obrazovanja
 4. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Javnog poziva, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Javnog
 5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat može biti pozvan predočiti izvornik.

 

Prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnice teže zapošljivih ili ranjivih skupina koje svoju prednost dokazuju navedenim dokumentima koje su obvezne priložiti uz prijavu na Javni poziv:

 

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

-Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 7 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Podnošenje prijava:

 

 • Preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za Javni poziv – projekt „Korisne za zajednicu“ program zapošljavanja žena Zaželi – faza III“, na adresu: Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“, Splitska 21, 31 400 Đakovo

 

 • Ili neposredno donijeti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za Javni poziv – „Korisne za zajednicu“ Zaželi faza III“, na adresu: Lokalna akcijska grupa Strossmayer“, Splitska 21, 31400 Đakovo

 

 • ili putem e-maila: lagstrossmayer.zazeli@gmail.com  s naznakom „Za Javni poziv – projekt

„Korisne za zajednicu“ Zaželi faza III“ Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 27. prosinca 2022. godine. Sve prijave bez obzira na način slanja ili dostave moraju biti zaprimljene od strane LAG-a „Strossmayer“ zaključno s danom

 1. prosinca 2022. godine.

 

Za sve dodatne informacije o Javnom pozivu i prijemu u radni odnos možete se obratiti u ured Lokalne akcijske grupe Strossmayer“, osobno na adresu Splitska 21, 31400 Đakovo ili putem e- maila: lagstrossmayer.zazeli@gmail.com

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obaviti će se razgovor o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti obavješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi i putem kontakt telefona koji su naveli u prijavi. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obavješteni putem elektroničke pošte ili putem pošte na adresu navedenu u prijavi.

 

O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obavješteni u roku 15 dana od isteka roka za prijavu na Javni poziv.

Poslodavac

Lokalna akcijska grupa ,,STROSSMAYER“

Kontakt: Osobni dolazak: Splitska 21, 31 400 Đakovo e-mailom: lagstrossmayer.zazeli@gmail.com

PRILOZI:

Javni poziv LAG Strossmayer – Radnik-ca za pomoć starijim i nemoćnim osobama