Obavijesti Vijesti

OBAVIJEST O ZBRINJAVANJU ANIMALNOG (ŽIVOTINJSKOG) OTPADA

Općina Strizivojna je i ove godine osigurala spremnike za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja. Spremnici se nalaze kod DVD-a te je otpad moguće odlagati od 21.12.2023. sve do 31.12.2023. Otpad možete odložiti svakog radnog dana do 15 sati te subotom. Molimo da se prije dovoza otpada najavite djelatnicima Strature na brojeve telefona: 091 586 6269 […]

Obavijesti

PRIJEDLOG liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2023./ 2024. godinu

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu stipendija   KLASA: 604-01/23-01/2 URBROJ: 2158-37-01-23-14 Strizivojna, 11.12.2023. godine   Temeljem članka 7. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 2/20 i 9/20) utvrđuje se   PRIJEDLOG   liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2023./ […]

Natječaji Obavijesti Vijesti

N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu stipendija KLASA: 604-01/23-01/2 URBROJ: 2158-37-01-23-1 Strizivojna, 27.10.2023. godine   Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH […]

Obavijesti Vijesti

Obavijest-ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, da podnesu Zahtjev za novčanu naknadu u prostorijama Općine Strizivojna. Uz zahtjev potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, broj tekućeg/zaštićenog računa i važeće Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava zajamčene minimalne naknade. PRILOZI: OBRAZAC-ZAHTJEV-ZA-TROSKOVE-STANOVANJA (1)

Obavijesti

Obavijest o izmuljivanju kanalske mreže

Poštovani mještani, obavještavamo vas da će dana 2.10.2023. započeti radovi na izmuljivanju kanalske mreže na području Općine Strizivojna. Molimo vas da izvršite obavezno čišćenje cijevi ispod vaših kolnih ulaza(ćuprije), odnosno kompletnog zacjevljenja, kako bi se radovi mogli neometano odvijati.  

Obavijesti Vijesti

Odvoz glomaznog otpada

Prema postignutom dogovoru o preuzimanju glomaznog otpada kućanstava s područja Općine Strizivojna bez naknade u 2023. godini, krupni otpad korisnika odvozit ćemo u razdoblju od 16. do 27. listopada, uz obaveznu prijavu korisnika do 9. listopada putem obrasca dostupnoga na  mrežnoj stranici https://univerzal-djakovo.hr/odvoz-glomaznog-otpada/ i, u prilogu ili telefonom na broju 099 8010 163. Količina krupnog […]

Obavijesti Projekt Zaželi Vijesti

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi projekt Zaželi – podrška deinstitucionalizaciji

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi projekt Zaželi – podrška deinstitucionalizaciji S obzirom da Općina Strizivojna planira prijavu na navedeni projekt, potrebno je definirati potrebe koje stanovnici naše  Općine imaju, na način da znamo koliko korisnika ima interes, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u Projekt. Propisano je da se […]

Obavijesti

UPUTE ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OPĆINE STRIZIVOJNA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. godinu

OPĆINA STRIZIVOJNA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL UPUTE ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE STRIZIVOJNA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. Strizivojna,   22. kolovoz 2023.         UPUTE ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OPĆINE STRIZIVOJNA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. godinu       UVOD   Temeljem Uputa Ministarstva financija Općina Strizivojna izradila je […]

Obavijesti Vijesti

PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA IZAZVANA OLUJNIM I ORKANSKIM VJETROM ZA PODRUČJE OPĆINE STRIZIVOJNA

Župan Osječko – baranjski Ivan Anušić, proglasio je dana 24. srpnja 2023. godine prirodnu nepogodu izazvanu olujnim i orkanskim vjetrom na građevinama, opremi, šumama, višegodišnjim nasadima stoci, poljoprivrednoj proizvodnji – prirod i ostala dobra na području Općine Strizivojna. U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), […]

Obavijesti

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU SECAP – Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

            REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA   KLASA: 351-01/23-01/2 URBROJ: 2158-37-02-23-1 Strizivojna, 12. srpnja 2023.   PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      SECAP – Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama   Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne […]